preloader
Nawiązaliśmy współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem we Wrocławiu

Nawiązaliśmy współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem we Wrocławiu

  • Home
  • -
  • Aktualności
  • -
  • Nawiązaliśmy współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem we Wrocławiu
Nawiązaliśmy współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem we Wrocławiu

16 maja 2023 roku, Specjalistyczny Szpital we Wrocławiu i EMASMED podpisali list intencyjny, mający na celu wspólny rozwój. w następujących obszarach:

  • Współpraca w podnoszeniu kwalifikacji kadry medycznej poprzez organizację kursów, staży i projektów naukowo-badawczych w najnowszych klinikach w Izraelu.

Inicjatywa przyniesie korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i dla polskich pacjentów, poprzez podnoszenie standardów opieki zdrowotnej i wdrażanie najnowszej i innowacyjnej Izraelskiej wiedzy medycznej w Polsce.