EMASMED jest partnerem ponad 20 publicznych i prywatnych renomowanych klinik oraz ośrodków medycznych w Izraelu. Ściśle współpracujemy z ponad 200 lekarzami, w tym z najlepszymi izraelskimi specjalistami o światowej sławie. Wśród naszych partnerów  znajdują się niemal wyłącznie profesorowie i szefowie katedr.

Głównym obszarem naszej działalności jest kompleksowa organizacja wyjazdów na leczenie do Izraela. Dodatkowo, koordynujemy staże zawodowe oraz szkolenia dla kadry medycznej w klinikach w Izraelu.

 ZAJMUJEMY SIĘ

  • Turystyką medyczną
  • Tworzeniem specjalistycznych centrów medycznych 
  • Tworzeniem modelu współpracy opartym na Group Practice
  • Tworzeniem centrów medycyny ratunkowej
  • Telemedycyną
  • Home Care
  • Współpracą z najlepszymi międzynarodowymi ośrodkami badawczymi
  • Zaawansowanymi szkoleniami kadry lekarskiej, stażami zawodowymi
  • Inkubatorami technologicznymi rozwoju przemysłu HIGH-TECH
  • Rozwiązaniami IT w medycynie i START-UP-ach

NASZ ZESPÓŁ

Elena Malt

Właściciel

Talia Płoszkowa

Dyrektor ds. Międzynarodowych

Marek Szczukowski

Dyrektor EMASMED

Prof. Amos Katz

Konsultant medyczny

Rita Tager

Dyrektor EMAS Izrael

Prof. Aviram Nissan

Konsultant medyczny

Maksymilian Bronk

Marketing

Aleksander Roszczuk

Dyrektor EMASMED na Ukrainie

tel. +380663313868

Olga Rassudihina

Centrum Nowych Technologii w Europie wschodniej